Over ons

Eén DNA voor Data en Analytics

Werk en privé zullen in de komende jaren meer en meer in elkaar overvloeien. Thuiswerken, ook voor consultancy, is in onze ogen geen uitzondering meer maar een regel. Bedrijven zullen in de toekomst steeds minder kantoren hebben en de werknemers zullen verplicht worden om (in ieder geval voor een deel) vanuit huis te werken. Wij willen daar met OneDNA op aansluiten door verschillende vormen van flexibiliteit te bieden aan de werknemers. Zo zijn onze arbeidsvoorwaarden (OneFlexBenefits) hier op gebaseerd, een maximale flexibiliteit voor de werknemer, met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Vakinhoudelijk richten we ons voornamelijk op de Microsoft technologie waarbij alle componenten aan bod komen. Van het goed en gedegen opzetten van een ‘on-premise’ data warehouse tot het opbouwen en ontsluiten van een Cloud data platform. Wij zijn de specialist en tegelijkertijd partner die onze opdrachtgevers richting geven om data gedreven te werken.

Wat we echter het belangrijkste vinden is dat we met elkaar plezier hebben in wat we doen en dat we een fijne werkomgeving hebben, waar het geen probleem is om af en toe door te halen als het nodig is: gewoon om dat we genieten van ons werk en de onderlinge samenwerking. Maar ook geldt ‘work hard, play hard’, samen genieten van de successen die we hebben en ruimte en tijd creëren om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren kennen. Kortom: wat we willen is een leuke club met mensen om ons heen verzamelen die allemaal uit hetzelfde hout gesneden zijn en dezelfde normen en waarde hanteren die passen binnen ons bedrijf: OneDNA!


Contact >