Groei

We stimuleren groei in de kennis, vaardigheden en opdrachten van onze members

Bij OneDNA staat jouw ontwikkeling centraal en dat doen we door hier minimaal 4 keer per jaar samen bij stil te staan in de vorm van een GoalCheck. Tijdens de GoalCheck bespreken wij jouw resultaten bij de klant, de gestelde doelstellingen en ontwikkeling op persoonlijk vlak. De gesprekken voeren we vanuit een open en respectvol perspectief. Deze gaan over de voortgang, wat jij nodig hebt om jezelf nog verder te ontwikkelen en de check of de doelstellingen nog aansluiten bij jouw ontwikkeling en ambities. Jouw groei is daarmee een gezamenlijk doel. Wij geloven dat je groeit door ervaringen op te doen bij onze klanten, kennis te delen met andere members, te werken aan proposities en het volgen van trainingen. Daarbij staat niet alleen de technische kant van ons vakgebied centraal, maar ook de persoonlijke ontwikkeling.

Alle gesprekken worden vastgelegd in het gespreksverslag. Dit vormt met de klantevaluatie de jaarlijkse beoordeling. Het GoalCheck-verslag is een levend document dat we samen opstellen. Zo kunnen er geen verrassingen zijn in de laatste GoalCheck van het jaar.

Naast het vastleggen van de gesprekken, maken we samen met jou als member een roadmap voor de komende jaren. De periode kan verschillen per member, al naar gelang de behoefte voor een stip op de horizon. Het doel hierbij is een persoonlijk pad uit te stippelen waarmee we jouw ontwikkeling zichtbaar maken. Dit doen we in termen van passende klantopdrachten, technische- en soft-skills trainingen, certificeringen en interne propositieontwikkeling.Vacatures >